Σουηδικό Ινστιτούτο Αθηνών (Μητσαίων 9), 28 Απριλίου 2017, 10.00-14.00
 Πρόγραμμα
10.00-10.15
/Εισαγωγή: Άλκηστις Παπαδημητρίου & Jenny Wallensten
10. 15-10.45
Άλκηστις Παπαδημητρίου: Η αρχαία πόλη της Ερμιόνης. Αρχαιολογικές έρευνες και προοπτικές.
10.45-11.15
Αγγελική Κόσσυβα: Ζωή και Θάνατος στην αρχαία Ερμιόνη. Οι ανασκαφικές έρευνες στη Νεκρόπολη.
11.15-11.45
Giacomo Landeschi & Stefan Lindgren. Από το ερευνητικό πεδίο στο εργαστήριο: διερεύνηση της αρχαίας Ερμιόνης μέσω ενός 3D GIS προγράμματος.

11.45-12.15 Καφές

12.15-12.45
Henrik Gerding: Η αστική τοπογραφία της Ερμιόνης.
12.45-13.15
 Jesper Blid: Αναπαράσταση του ναού της Δήμητρας Χθονίας και του περιβάλλοντός του στην Ερμιόνη (Ιερός Ναός Παμμεγίστων Ταξιαρχών).
13.15-13.45
Jenny Wallensten: Το κλειδί της Ερμιόνης. Σχόλια για μία επιγραφή και το ανάγλυφο ενός κλειδιού ναού.
13.45-14.00
Τελικές παρατηρήσεις
Πρόγραμμα