11 Ιανουαρίου 2018

Έγκριση αιτήματος καταχώρισης της ονομασίας «ΡΟΔΙ ΕΡΜΙΟΝΗΣ» ως Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης (ΠΟΠ)

Έγκριση αιτήματος καταχώρισης της ονομασίας «ΡΟ
ΔΙ ΕΡΜΙΟΝΗΣ» ως Προστατευόμενη
Ονομασία Προέλευσης (ΠΟΠ) στο Μητρώο Προστατευόμενων Ο
νομασιών Προέλευσης (ΠΟΠ)
Προστατευόμενων Γεωγραφικών Ενδείξεων (ΠΓΕ) και Εγγυη
μένων Παραδοσιακών Ιδιότυπων
Προϊόντων (ΕΠΙΠ) της Ε. Ένωσης.

ΠΗΓΗ: http://www.agronews.gr/files/1/apofaseisi/%CE%88%CE%B3%CE%BA%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B7%20%CE%B1%CE%B9%CF%84%CE%AE%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%82%20%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B1%CF%87%CF%8E%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B7%CF%82%20%CF%84%CE%B7%CF%82%20%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1%CF%82%20%CE%A1%CF%8C%CE%B4%CE%B9%20%CE%95%CF%81%CE%BC%CE%B9%CF%8C%CE%BD%CE%B7%CF%82.pdf