16 Ιανουαρίου 2024

Θερμές Ευχαριστίες


 Ευχαριστούμε τη ΒΙΚΕΛΑΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ (Ηράκλειο Κρήτης),για την αποστολή των πρακτικών από το 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δημοτικών Βιβλιοθηκών. Ένα πολύτιμο εργαλείο για όσους/ες εργάζονται στις Δημοτικές Βιβλιοθήκες.