30 Απριλίου 2024

Καλή Ανάσταση!

«Το ωόν του Πάσχα»        Νικηφόρος Λύτρας (Τήνος 1832-Αθήνα 1904)