24 Μαρτίου 2024

Θεόφιλος Χατζημιχαήλ

 

Ὁ Θεόδωρος Κολοκοτρώνης συναθροίζει εἰς τὴν Λίμνην Λέρνην τοὺς νικητὰς τοῦ Δράμαλη τὸ 1822. Τοιχογραφία ,Μουσείο Θεόφιλου - Αρχοντικό Κοντού, Ανακασιά Βόλου.

Ο Θεόφιλος Χατζημιχαήλ   αυτοδίδακτος ζωγράφος και αγιογράφος. Κυρίαρχο στοιχείο του έργου του είναι η ελληνικότητα και η εικονογράφηση θρησκευτικών παραστάσεων και της ελληνικής λαϊκής παράδοσης και ιστορίας.

πηγή:

https://el.m.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF:Theofilos_Lerni.jpg