Λέσχη Ανάγνωσης


Η Λέσχη Ανάγνωσης σύμφωνα με το ΕΚΕΒΙ αποτελεί μια παρέα ανθρώπων που έχουν συμφωνήσει να συναντιούνται σε τακτά διαστήματα (συνήθως μία φορά τον μήνα) και να συζητούν για βιβλία που αποφάσισαν να διαβάσουν από κοινού.
Τα μέλη της ανοιχτής αυτής ομάδας έχουν κοινό παρανομαστή και επιδίωξη την ανάγνωση και τη συζήτηση με αφορμή ένα βιβλίο. Λειτουργεί με απλό τρόπο αποσκοπώντας στην καλλιέργεια της σχέσης μας με το διάβασμα, ένας ευχάριστος και εποικοδομητικός τρόπος για τον ελεύθερο χρόνο.