28 Φεβρουαρίου 2020

Ανακοίνωση για την Αγωγή Υγείας-Πρώτες Βοήθειες

Προς όλους τους εκπαιδευόμενους του μαθήματος αγωγή υγείας -πρώτες βοήθειες του Κ.Δ.Β.Μ
Σας ενημερώνω ότι το μάθημα της Πέμπτης 5/3/2020 μεταφέρεται μία ημέρα πριν στις 4/3/2020 και ώρα:17:00.
                                                        Η εκπαιδεύτρια

 
                                                        Γκιόκα Μαριγώ